Cossacks 3 – Credits

by: Peffy
0 comment
Below you can read the list of Cossacks 3 developers. Thank you for the game!
 
 
Credits:
 
Evgeniy Grygorovych – CEO
Nikolay Matiychuk – CTO
 
Vladimir Nesteruk – Programmer
Roman Kobychev – Assistant programmer
Maksym Yanchyi – Assistant programmer
Sergei Donskoi – Assistant programmer
 
Svetlana Slovinskaya – Art Director
Natalia Sleptsova – Animation
Oleg Shuldyakov – 3D Artist
Dmitriy Starostin – 3D Artist
Valentin Karasev – 3D Artist
Viktor Merkulov – 3D Artist
Pavel Bukov – 3D Artist
 
Mariia Grygorovych-Bass – Sound designer, Sound and Music Supervisor
Yaroslav Odrin – Composer
Andrii Shakhadynets – Music mastering
Sergii Sidorov – Music mastering
Nikolay Overchenko – Assistant Sound Designer
Alexey Aksonov – Editing trailer video
 
Yaroslav Pavlyshynets – Units concept, historical background
Alexander Vilkov – Missions literary texts and dialogs
Mykhailo Pavlyshynets – Architecture’s concept and drawing
Ihor Pavlyshynets – Architecture’s concept and drawing
Alexey Fedorych – Missions designer
Maxim Suvorov – Missions designer
Irina Panarina – GUI
Alexey Bondarenko – Art
 
Mariia Grygorovych-Bass – Producer
Anna Cherepukhina – Project Manager
Victor Skopintsev – Lawyer
 
Valentin Eltushev – Head of PR
Vladyslav Khurtin – PR & community
Alexey Doroshenko – Community manager
 
Evgeniy Zaitsev – FX Artist
 
Oleksii Savchenko – Special thanks
Artem Mironovskiy – Special thanks
Yaroslav Kulov – Special thanks
Gleb Sokolov – Special thanks
 
Dmitry Schepetov – 3D Artist
Robert Koskor – 3D Artist
Mikhail Mikhalyov – 3D Artist
Oleg Nikitenko – 3D Artist
Eugene Tkachenko – 3D Artist
Maksim Kostyushko – 3D Artist
Oleksii Larin – Lead Artist
Julia Lavinyukova – 2D Artist
Anton Zhuk – 3D Artist
Julia Sokolova – 3D Artist
Elizaveta Sokolova – 2D Artist
Alexandr Belotserkovskiy – Manager

 

You may also like

Leave a Comment